RegisztrációKapcsolatInformációÚjdonságainkKosár
Termékek
  Főoldal >> Információ

  Webáruház adatai:

  Az Ön által vásárolt termékek eladója jogszabályok által meghatározott adatai:

  • Cégnév: Compugroup 3000 Bt.
  • Adószám: 21552320-2-13
  • Cégjegyzékszám: 13-06-047587
  • Telefonszám: 06-28-510-860
  • E-mail: cg@invitel.hu

  A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

  Az CompuGroup.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen.
  Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék az cgonline.hu segítségét. Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.
  A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
  A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.
  A megrendelt termékeket személyesen a telephelyünkön (2100 Gödöllő, Szabadság tér 8.) tudja átvenni, kérés esetén azokat kiszállítjuk Önnek.

  A szerződés, rendelési folyamat

  Megrendelő megrendelése elküldésével az CompuGroup 3000 Bt. vásárlójává válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.
  A webáruházban a rendelési folyamat első lépése egy regisztráció, melyhez élő telefonszámot és e-mail címet is kérünk. Megrendeléseket fogadunk e-mailben és telefonon is.
  A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosár” ikonnal a kosárba tesszük, mely a jobb oldalon mutatni fogja a megrendelt termékek mennyiségét, árát.
  Amennyiben mindent kiválasztottunk, a Kosarunkban a „Megrendelés”-re kattintunk. Ekkor megjelenik a „Kosár ellenőrzése”, itt választhatjuk ki, hogy személyesen az üzletben, illetve házhozszállítással szeretnénk e megkapni a terméket. Itt változtathatunk a mennyiségeken, ilyenkor az „Újraszámol” gombot kell használni. Amennyiben minden rendben van, kattintsunk a „Tovább” gombra.
  Megjelenik a végleges rendelésünk, amennyiben kértünk házhozszállítást, annak a költsége is. A „Fizetendő összesen” a termékek és az estleges kiszállítás végleges ára. Eldönthetjük, hogy kérünk-e értesítést Telefonon vagy E-mailben, amikor a termék átvehető. A „További megjegyzésekben” egyéb információkat adhatunk meg, például mikor jó a házhozszállítás, esetleg több számlára van szükség, stb.
  A Vásárlás gombra kattintva adjuk fel a rendelésünket, amelyről automatikus visszaigazoló levelet küldünk.
  Az adatbeviteli hibák javítására a „Vásárlás” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Kérjük nézze át megadott számlázási címét, a megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát.
  Adatvédelem: birtokunkba jutott, a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, és semmilyen formában nem adjuk tovább harmadik félnek.
  Az CompuGroup 3000 Bt. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai egyedi jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelő megtette. A megrendelést számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. Az CompuGroup 3000 Bt. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben.
  A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar. A fentiek szerint megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt az CompuGroup 3000 Bt. iktatja, így az a későbbiekben is hozzáférhető lesz.

  Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei

  Az CompuGroup webáruház kedvezményes szállítási költsége 2400Ft kiszállásonként (minden más esetben 12000Ft). A kiszállítási díj a rendelt áru mennyiségétől, súlyától független.

  Jótállás, szavatosság, garancia

  Az 1959, évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít (tartós fogyasztási cikk esetében 3 év), amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.
  A 151/2003. Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre a CompuGroup 3000 Bt.. 1 éves jótállási kötelezettséggel tartozik.
  Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabályoknál kedvezőbb feltételeket vállal, melyeket az CompuGroup 3000 Bt. köteles vásárlói számára is biztosítani. Az egy évesnél hosszabb garancia pontos feltételeit a termékek jótállási jegyén olvashatják. Kérés esetén ezeket feltételeket előre is megismertetjük kedves vásárlóinkkal.
  A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Az CompuGroup 3000 Bt. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
  A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás az CompuGroup 3000 Bt. kötelezettsége.
  Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, az CompuGroup 3000 Bt. mentesül a szavatossági felelősség alól.
  A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvényköny illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.
  Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az CompuGroup 3000 Bt. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
  Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az CompuGroup 3000 Bt. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.

  Jogérvényesítés

  Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta –e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.
  Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.
  A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. Az CompuGroup 3000 Bt. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi
  kifogásról. Az CompuGroup 3000 Bt. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.
  A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse a fent található elérhetőségeinket.

  Az elállás joga

  A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az CompuGroup 3000 Bt. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.
  Az CompuGroup 3000 Bt. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.
  A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta
  • olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl: kérésre összeállított konfigurációk)

  Amennyiben a 8 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretne, kérjük, hogy a termék határidőn belüli visszajuttatása mellett írásban írja le, hogy el szeretne állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.

  Szerzői jogok és hivatkozások

  Az CompuGroup 3000 Bt. Weblapján (www.cgonline.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában az CompuGroup 3000 Bt tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.
  A www.cgonline.hu-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

  Egyéb feltételek

  Az CompuGroup WebShop-ban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az CompuGroup 3000 Bt-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.cgonline.hu akadálytalan működését és a vásárlást.
  Az CompuGroup 3000 Bt. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az CompuGroup 3000 Bt. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.
  Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, az CompuGroup 3000 Bt. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.

   

  Bejelentkezés
  Azonosító:
  Jelszó:
  Keresés
  Árlista
  Folyamatosan frissülő árlistánkat innen letöltheti.

  Letöltés
  Gépösszerakó
  Állítsa össze saját konfigurációját egyszerűen.

  Konfigurálás